Mã Số: LYTVD100
385,000 VNĐ

Váy cổ V vai bèo rút dây eo

Mã Số: LYTVD149
335,000 VNĐ

Váy suông phối tay trắng buộc nơ

Mã Số: LYTVD147
339,000 VNĐ

Váy xòe cổ sen tay bồng

Mã Số: LYTVD143
299,000 VNĐ

Váy cổ sơ mi buộc nơ eo

Mã Số: CYVD351
259,000 VNĐ

Váy 2 dây chun tay vạt lệch

Mã Số: LYTVD139
299,000 VNĐ

Váy 2 dây buộc nơ vai

Mã Số: LYTY023
245,000 VNĐ

Yếm 2 dây dáng suông trang trí cúc

Mã Số: LYTVD141
349,000 VNĐ

Váy cổ viền bèo chun eo

Mã Số: LYTVD144
335,000 VNĐ

Váy cổ sen nhọn cài cúc

Mã Số: LYTVD140
349,000 VNĐ

Váy nhún 2 tầng

Mã Số: CYVD347
215,000 VNĐ

Váy phông Keep on truchin

Mã Số: CYVD346
199,000 VNĐ

Váy phông Summer

Mã Số: CYVD348
195,000 VNĐ

Váy 2 dây len mỏng

Mã Số: CYVD344
319,000 VNĐ

Váy bò phối trắng trễ vai

Mã Số: CYVD342
269,000 VNĐ

Yếm sooc bò túi nhỏ 1 bên

Mã Số: CYVD341
229,000 VNĐ

Váy cài cúc sao buộc nơ bên

Mã Số: LWTVD147
375,000 VNĐ

Váy ngang vai ngực đáp chéo

Mã Số: LWTVD160
379,000 VNĐ

Váy 2 dây dáng A đan chéo lưng

Mã Số: LWTVD145
385,000 VNĐ

Váy 2 dây đôi tết xoắn thân sau

Mã Số: LWTVD152
425,000 VNĐ

Váy tay chun phồng thân sau đính cúc

Mã Số: LWTVD153
389,000 VNĐ

Váy 2 dây bản to xoắn eo cài cúc

Mã Số: LWTVD157
369,000 VNĐ

Váy đan dây sau tay bồng

Mã Số: LWTVD156
379,000 VNĐ

Váy cố V xếp ly 1 bên eo

Mã Số: LWTVD150
335,000 VNĐ

Váy hở vai xoắn ngực