Set yếm túi đinh kèm áo phông trắng

Mã số: CYSE077