5%
Váy 2 dây buộc nơ lưng tay chun phồng
Mã Số: LWTVD272
360,050 VNĐ
379,000 VNĐ

Váy 2 dây buộc nơ lưng tay chun phồng

5%
Váy cổ tim hoa nhí buộc eo 8003
Mã Số: CYVD508
227,050 VNĐ
239,000 VNĐ

Váy cổ tim hoa nhí buộc eo 8003

5%
Váy hoa cổ vuông chun tay 7020
Mã Số: CYVD507
227,050 VNĐ
239,000 VNĐ

Váy hoa cổ vuông chun tay 7020

5%
Váy buộc nơ lưng xòe 2 tầng
Mã Số: LWTVD268
375,250 VNĐ
395,000 VNĐ

Váy buộc nơ lưng xòe 2 tầng

5%
Váy voan cúp ngực xếp tầng tay dài
Mã Số: LWTVD277
394,250 VNĐ
415,000 VNĐ

Váy voan cúp ngực xếp tầng tay dài

5%
Váy cổ vuông tay voan phối ren
Mã Số: LWTVD269
350,550 VNĐ
369,000 VNĐ

Váy cổ vuông tay voan phối ren

5%
Váy cắt eo gấu xòe lệch
Mã Số: LWTVD261
327,750 VNĐ
345,000 VNĐ

Váy cắt eo gấu xòe lệch

5%
Váy thun hở vai rút dây nhún 1 bên
Mã Số: LWTVD275
261,250 VNĐ
275,000 VNĐ

Váy thun hở vai rút dây nhún 1 bên

5%
Váy xòe A trễ vai phối tay trắng
Mã Số: LWTVD265
375,250 VNĐ
395,000 VNĐ

Váy xòe A trễ vai phối tay trắng

5%
Váy cổ vuông lưng sau phối lưới
Mã Số: LWTVD271
360,050 VNĐ
379,000 VNĐ

Váy cổ vuông lưng sau phối lưới

5%
Váy cổ V đan dây sau buộc eo sau
Mã Số: LWTVD274
379,050 VNĐ
399,000 VNĐ

Váy cổ V đan dây sau buộc eo sau

5%
Váy lệch vai rút nhún 1 bên
Mã Số: LWTVD263
280,250 VNĐ
295,000 VNĐ

Váy lệch vai rút nhún 1 bên

50%
Váy kẻ caro trễ vai bèo ngực
Mã Số: LYTVD255
162,500 VNĐ
325,000 VNĐ

Váy kẻ caro trễ vai bèo ngực

Mã Số: CYVD503
265,000 VNĐ

Yếm bò túi trước gân rách

10%
Váy cổ viền lá cổ trắng ngực đính 3 cúc bọc
Mã Số: LYTVD250
350,100 VNĐ
389,000 VNĐ

Váy cổ viền lá cổ trắng ngực đính 3 cúc bọc

10%
Váy kẻ cổ vuông lá cổ mí ren
Mã Số: LYTVD248
296,100 VNĐ
329,000 VNĐ

Váy kẻ cổ vuông lá cổ mí ren

10%
Váy kẻ chun thân cổ vuông dáng xòe
Mã Số: LYTVD251
305,100 VNĐ
339,000 VNĐ

Váy kẻ chun thân cổ vuông dáng xòe

10%
Váy kẻ cổ vuông kẹp ren tay phối trắng
Mã Số: LYTVD237
251,100 VNĐ
279,000 VNĐ

Váy kẻ cổ vuông kẹp ren tay phối trắng

30%
Váy kẻ ô nhún ngực gấu nhún bèo 2 tầng
Mã Số: LYTVD245
223,300 VNĐ
319,000 VNĐ

Váy kẻ ô nhún ngực gấu nhún bèo 2 tầng

10%
Váy thô 2 dây buộc nơ 1 bên eo
Mã Số: LYTY035
202,500 VNĐ
225,000 VNĐ

Váy thô 2 dây buộc nơ 1 bên eo

10%
Váy phối tay lỡ phồng vai dây buộc
Mã Số: LYTVD243
350,100 VNĐ
389,000 VNĐ

Váy phối tay lỡ phồng vai dây buộc

10%
Váy 2 dây kẻ đai khuy 2 bên eo
Mã Số: LYTY032
269,100 VNĐ
299,000 VNĐ

Váy 2 dây kẻ đai khuy 2 bên eo

10%
Váy ngang vai tay lỡ nẹp cúc bọc trang trí
Mã Số: LYTVD229
269,100 VNĐ
299,000 VNĐ

Váy ngang vai tay lỡ nẹp cúc bọc trang trí